Lespagina van Poortinga, uw webdocent bedrijfseconomie op Lineone   
Bedrijfseconomie                    
home
alert

Nu
repeteren

HOME,   woordenlijst   hoofdstuk 1   hoofdstuk 2   hoofdstuk 3   hoofdstuk 4
hoofdstuk 5    hoofdstuk 8-9 
 
woordenlijst       hoofdstuk 1   hoofdstuk 2  hoofdstuk 3   hoofdstuk 4

Kun je van bepaalde woorden of begrippen de betekenis niet aan je buurjongetje uitleggen (uiteraard binnen de contekst van de bedrijfseconomie), dan wordt het tijd om dat begrip in het boek op te zoeken.


hoofdstuk 1

bedrijfseconomie,
economische wetenschap,
welvaart,
economisch handelen,
behoeften,
economisch principe,
algemene economie,
macro-economie,
bedrijfseconomie,
bedrijfshuishouding,
object,
zelfstandige productieorganisatie,
economisch zelfstandig,
organisatie,
participanten,
produktie,
inputs,
outputs,
afnemers,
leveranciers,
omzetting,
voorraden,
stroomgrootheden,
voorraadgrootheden,
geldstroomverkoopopbrengsten,
ontvangsten,
schuldeiser,
vermogen,
eigen vermogen,
vreemd vermogen,
geldgever,

 


interest,
rente,
sector,
particuliere sector,
overheidssector,
overheidsinstellingen,
overheidsdiensten,
overheidsbedrijven,
nutsbedrijven,
openbaar,
collectieve goederen,
winstdoelstelling,
bedrijfskolom,
bedrijfstak,
groothandel,
continu"iteit,
winstuitkering,
omzet
marktaandeel,
afzetmarkt,
productietechniek,
vestigingsplaats,
ondernemingsplan,
budget,
financiering,
investering,
investeringbegroting,
exploitatie,
exploitatiebegroting,
liquiditeit,
liquiditeitsbegroting,
prognose,
richtlijn,
ondernemingsbelei
   

                                     terug
hoofdstuk 2

onderneming
rechtsvorm
ondernemingsvorm
natuurlijk persoon
rechtspersoon
rechtspersoonlijkheid
eenmanszaak
vennootschap onder firma
commanditaire vennootschap
maatschap
besloten vennootschap
naamloze vennootschap
co"operatieve vereniging
personenassociatie
kapitaalassociatie
geinvesteerd vermogen
administratieve scheiding
bedrijfsvermogen
storting
fiscaal
prive-vermogen
sociale verzekeringen
volksverzekeringen
werknemersverzekeringen
heffing inkomstenbelasting
schijventarief
vennootschapsbelasting
jaarstukken
bedrijfsresultaat
firma
firmant
vennoot
afgescheiden vermogen
crediteur
debiteur
firma-akte
vertegenwoordiging
verblijvingsbeding
overnameplicht
overnemingsbeding
overnamerecht
netto winst
hoofdelijk aansprakelijk
wettelijk aansprakelijk

 


voor een gelijk deel aansprakelijk beroep versus bedrijf
maatschappelijk kapitaal
geplaatst kapitaal
gestort kapitaal
aandelen (gewone)
(uitkerings) preferente aandelen
prioriteitsaandelen
AVA, algemene vergadering van aandeelhouders
Directie of raad van bestuur
commissaris
raad van commissarissen
ondernemingsraad
aandelen aan toonder
aandelen op naam
oligarchische causules
statuten
buiten-statutaire constructies
zeggenschapsrechten
houdstermaatschappij
certificaathouder
holding (compagny)
winstuitkering
aanmerkelijk belang
vrije overdraagbaarheid
blokkeringsregeling
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)
naamloze vennootschap
goedkeuringsprocedure
co"operatieve vereniging
wettelijke aansprakelijkheid
uitgesloten aansprakelijkheid
beperkte aansprakelijkheid
raad van toezicht
in- en uittreding
publicatieplicht
fiscale voordelen
directeur grootaandeelhouder
aanmerkelijk belang houder
dubbel belast
ruisende overgang
goodwill
geruisloze overgang
                                                      terug
  hoofdstuk 3

De financiele structuur
het ondernemingsplan 
investeringen
financhiering
balans
activa
pasiva
credit
debet
duurzame activa
vlottende activa
lang vermogen
kort vermogen
eigen vermogen
vreemd vermogen
vermogensbehoefte
de structuur van de vermogensbehoefte
netto vermogensbehoefte
leverancierskrediet

 

 
bankkrediet
vermogensvoorziening
looptijd
kapitaalsstructuur
gouden-balansregel
financiele structuur
kapitaalsstructuur
partiele financhiering
totale financhiering
de gehele financiele structuur
financieringsplan
liquiditeitsbegroting
exploitatiebegroting
investeringsbegroting
eindbalans
voorraadgrootheden
stroomgrootheden
                                                  terug
  Hoofdstuk 4

financiele rekenkunde
investeringsvraagstuk
cashflow
leasen
inflatie
intrest
interest
samengestelde interest
contante waarde
calculatieannuiteiten
hypotheek
hypothecaire geldlening
hypotheekgever
hypotheeknemer
Zoals u ziet wordt het aantal 'nieuwe' woorden al snel minder.

uitbreidingsinvesteringen
investeringsproject
desinvesteringen
restwaarde
rentabiliteit
tijdvoorkeur
vermogenskostenvoet
netto contante waarde
interne rentabiliteit
financial lease
operational lease
                                                   terug
   
   
   
   
   
   


 

Let op: Op deze pagina's staan kunnen links naar samenvattingen van de lesstof staan. Het is echter niet voldoende om alleen samenvattingen te leren. Men wordt geacht de hele lesstof te kennen. De stof die op deze site wordt behandeld is veelal de kern. Leren gaat bovendien niet zonder aktief oefenen. Heb je zelf suggesties voor links of tips en materiaal. email die dan naar deze site. Zo mogelijk zal de site daarmee verbeterd worden. 
copyright G. Poortinga