Columns   Gerben Poortinga

 


 

Lieve Libelle,

We zijn blij, want rijk en rijk! We zijn weer aan het Gas, maar Al Gore krijgt het nu al benauwd. Genoeg gas om te verstikken.
 

Woensdag 24 juni 2009: "Nederland zit op een gigantische gasbel"

Kijk maar, op de voorpagina van mijn krant: "Er is nog 200 maal zoveel gas als in de bel van Slochteren." Aldus een rapport van EBN, energie beheer Nederland.
 
Gelukkig, piepers koken blijft makkelijk en betaalbaar ondanks later AOW en vergokte pensioenpremies. Ik ken nog de lucht van het peteroliestel, de butagasfles en daarna en het tweepittertje op kolengas. Ooit, toen ik nog een jongetje was, verkocht die sufferd van een minister Luns voor vele vastgelegde jaren ons gas aan het buitenland voor maar 9 oude centen. Ongeveer 4 eurocent terwijl ik nu meer dan het tienvoudige betaal. Nu kunnen mijn kinderen ook vooruit. Nederland als het nieuwe Arabi kan nog 200 maal zolang de kachel stoken. Of elekticiteitscentrales voor elektrische Dafs (Voor de jeugd: onze nationale trots en voorheen auto.). Een half miljoen kubieke kilometer gas zit er in onze ondergrond en winnen zullen we dat. De bloemetjes buiten!

Goed nieuws? Of zit er toch een addertje onder het gras? De politiek krijgt het vanzelf voor de kiezen. Daarvoor is geen Al Gore nodig.

In 1980 was ik met een groep economen op reis naar Algerije. Er zou LNG worden aangeland in f de Europoort, f de Eemsmond. De politiek krakeelde hier om alleen haar moverende redenen al driekwart jaar over. Waar investeren in terminals? In de praktijk bleken er geen afvoerleidingen noch plannen daartoe te zijn in Algerije, maar ook na ons rapport discussieerde de politiek nog lustig een jaartje verder over de precieze locatie met staatssecretaris van D66, Ineke Lambers-Hackebord. (Ja, weet u nog, die groene D66-ster, van het atoomafval in de diepzeetroggen, omdat dat toch moeilijk paste in het fietsenhokje van echtgenoot Cees, destijds mijn docent milieurecht.)

In ieder geval, in die exercitie legde ik de toenmalige directeur van de SEP, samenwerkende electriciteitsmaatschappijen, het probleem voor dat we hier in Nederland jaarlijks een laagje lucht van circa een kilometer ontdoen van zuurstof, met natuurlijk de vraag of dat ook problematisch was. "Nee" veronderstelde hij wijselijk. "Het waait hier nogal en bomen produceren ook zuurstof toch."

Tsja, nee bomen produceren netto niks ter vervanging van elders verbruikte zuurstof. Met wat mavo natuurkunde had zo'n directeur toch moeten weten, dat bomen zuurstof in een kringloop van groei en rotting laten omlopen en dat het verbranden van fossiele brandstoffen slechts zuurstof consumeert en vastlegt in het broeikasgas CO2. Wist u dat we het van CO2 benauwd krijgen? Niet zuurstoftekort, maar het CO2 gehalte in het bloed geeft de ademprikkel.
 Nee bomen produceren dus helemaal geen zuurstof, het zijn geen termonucleaire reactoren. Alle projecten van bomen planten voor compensatie van vliegreizen, acht die zijn natuurlijk van snelle of botte jongens, uit op uw geld..... En dat waaien: Vroeger was even het gevelkacheltje populair. Gebruikte lucht van buiten, zodat het binnen niet muf werd. Buiten dus wel een beetje muffer.

Maar nu die 500.000 miljard kubieke meter gas. Is dat een zegen? Export, gratis energie, cv op 22 graden etc.
Maar Natuurlijk! Net als de verkoop van auto's en motoren goed voor de economische statistiek. Ach je hebt ook ziekenhuizen en dwarslaesies. En natuurlijk specialisten inkomens in de economische statistiek.
Wat niet in die statistiek zit aan diseconomies, is de nog altijd moeilijke becijfering van het verbruik van elementen op de wereld.

Dat de productie van CO2 nadelen heeft is tegenwoordig wel geaccepteerd. Zelf heb ik ooit eens alle huidige maatregelen tegen zure regen in Europa geselecteerd (klik hier)  en met wat diplomatie en hulp van PvdA en CDA door het Europees Parlement geloodst.  Maar daarna is dus wel het acute probleem opgelost (Men denkt tegenwoordig wel eens dat het slechts een hype was..) Maar het verbruik van fossiele brandstoffen is daarna pas echt in de versnelling geraakt. Ik had het dus eigenlijk niet moeten doen.

Maar ik begrijp dat u het doel van mijn betoog al door heeft. Immers u hoeft alleen te plussen en te minnen.
Kijk die 500.000 kubieke kilometer gas zal, omdat lucht een vijfde deel zuurstof bevat, meerdere miljoenen kubieke kilometer lucht verbruiken. Ze zal bij verbranden die totaal en geheel ontdoen van zuurstof.
Boven die kilometer is de lucht heel dun zo weten Himalaya bergbeklimmers. Goed nog een kilometertje.
Maar hoe groot is Nederland? Nederland is zeg 150 bij 300 kilometer 45.000 vierkante kilometer dus, de randjes en wat zee meegenomen. Wikipedia geeft het waarschijnlijk in deze tijd preciezer aan, maar voor het voorstellingsvermogen reist u gewoon van Haarlem naar Nijmegen en van Groningen naar Bergen op Zoom. De burgemeester van Maastricht, Leersum, zal wel bezwaar aantekenen, maar dat puntje van Limburg is maar klein van oppervlakte en dus niet significant in dit gigaprobleem. (Leersum is overigens ook een plaatsje in Groningen.)
Wel u begrijpt: 500.000 maal 5 is 2.500.000 en dat is toch 55 en een half maal zoveel als 45.000. Ja volledig ontdaan van zuurstof of gevuld met een 20% (!) CO2, als die niet terug de aarde in is gevoerd.
Ach het waait wel wat...

Men kan zich dus afvragen of deze vondst goed nieuws is. Of de daadwerkelijke exploitatie hiervan met wat plussen en minnen verantwoord is of verstikkend.
Men kan zich afvragen of een uiteindelijk exploitatie geen ecologisch kolonialisme is van heel Europa of de hele wereld.  5% zuurstofdaling over heel West Europa of zo.

Laatstelijk was ik als neutraal burger door VVD voorman Mark Rutte gevraagd om mee inhoud te geven aan "Groen Rechts". Trof er voornamelijk een twistende groep belangenvertegenwoordigers van CO2-injectieindustrie tot Kenrnenergie (Petten) (Nog altijd aanbevelenswaardig is het boek "Van kolen tot kernenergie" van Storm van Leeuwen.) Maar van simpel cijferen had men geen nuchtere Hollandse kaas gegeten.

Gelukkig word ik geacht, gezien mijn leeftijd, mij niet te zeer te bemoeien met deze problematiek. Het zal zeker wel mijn tijd uit duren. Immers deze vondst is DE ontdekking van DE eeuw. Dat zal mijn maar ook uw nageslacht ervaren, zodra al dat gas daadwerkelijk de lucht in gaat. De begeerte is onbegrensd.
 
Maar al zijn we hier wijs, dan kunt u er vergif op innemen dat deze unieke geologische constellatie ook in Noord |Duitsland en nog tal van andere wereldregio's te vinden is.

Slaap zacht en reken nit voor het slapen gaan.

Liefs Gerben Poortinga

vorige colomn klik hier

 

x
Vorige colomn: Het dorp Amsterdam
     
.


 

 

 

 

 

 

  

 

Terzijde: kan dit even worden megenomen in de parlemetaire enquette?

 

 

 

 
Oltmans  
webontwerp, teksten en fotografie door Gerben Poortinga
.