Navigaasje
 
Hoe publiceert u in Skrift?     Heel eenvoudig:
 
1 Schrijf een artikel op uw computer.
Kijk goed de spelling en de grammatica na, want wij doen daar in principe niets aan.
3 Zoek een paar nette foto's, grafieken of illustraties waarvan u zelf het auteursrecht bezit of expliciet vrij van rechten. Maak van de illustraties als u dat half kunt jpg-bestanden van die pixelgrootte waarin u wilt publiceren. Niet groter dan 300x300, want ruimte kost ons geld.  
4 Zet bij de illustraties op de juiste plek tussen de tekst samen met een toelichting en auteursvermelding.
5 Zet uw auteursgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres, website en eventueel een fotootje erbij.
Wanneer u liever anoniem publiceert, vermeldt dat, dan zetten wij bij het artikel: "Naam en adres van de auteur zijn bekend bij de redactie."
6 Doe verder absoluut niets aan de lay-out of opmaak van de tekst. Dat moeten wij toch verwijderen.
7 Lees het artikel nogmaals over en mail het dan als bijlage (invoegen/attachement). Dit kan meestal direct vanuit Word/Office. De allerlaatste foutjes haalt u er echt niet uit! Dat kost ons zelfs op de redactionele pagina's te veel tijd!
8 Door uw artikel te mailen geeft u Skrift/NIMM het recht om het te redigeren en te publiceren in welke vorm dan ook. U houdt uitdrukkelijk uw eigen recht om het artikel in welke vorm dan ook elders te publiceren, wat aan te bevelen is als het artikel belangstelling krijgt. U hoeft dit dus niet eerst aan ons te vragen.
 
en: Wie plagiaat pleegt blijft volledig daarvoor aansprakelijk, want wij kunnen dat immers niet controleren. Wel nemen wij na ontdekking passende maatregelen. Scherp mag, maar echt onfatsoen of pennebraaksel wordt door ons niet geplaatst. Norm is inzet op het eigen niveau. Waar wij kwaliteit zien geven we dit aan met "TIP".